ACER DE FÀCIL MECANITZACIÓ

Comercialitzem acer de fàcil mecanització. S'empra en múltiples aplicacions.