BARRA D'ALUMINI

Comercialitzem barra d'Alumini. S'empra en múltiples aplicacions.